Danylo Zatochnyk. See Moleniie Danyla Zatochnyka.


Encyclopedia of Ukraine