Hryhoriiv, Nykyfor (Matvii). See Nykyfor Hryhoriv.


Encyclopedia of Ukraine