Voroshylovhrad oblast. See Luhansk oblast.


Encyclopedia of Ukraine