Zolkiewski. See Żółkiewski.


Encyclopedia of Ukraine