Zolochiv, Kharkiv gubernia. See Zolochiv, Kharkiv oblast.


Encyclopedia of Ukraine