<<<    ^^^   >>>

Hart members (1924). Sittinf (l-r): A. Liubchenko, V. Polishchuk, M. Khvylovy, V. Blakytny, P. Tychyna, H. Kotsiuba, V. Sosiura. Standing (l-r): I. Dniprovsky, V. Koriak, M. Yohansen, P. Panch, O. Dovzhenko, I. Senchenko, O. Kopylenko, O. Slisarenko.

Image -- Hart members (1924). Sittinf (l-r): A. Liubchenko, V. Polishchuk, M. Khvylovy, V. Blakytny, P. Tychyna, H. Kotsiuba, V. Sosiura. Standing (l-r): I. Dniprovsky, V. Koriak, M. Yohansen, P. Panch, O. Dovzhenko, I. Senchenko, O. Kopylenko, O. Slisarenko.

Image - Go To Top Of Page