<<<    ^^^   >>>

Hart members (1924). Sittinf (l-r): H. Kotsiuba, P. Tychyna, V. Blakytny, I. Kulyk, M. Khvylovy, V. Polishchuk. Standing (l-r): I. Dniprovsky, M. Yohansen, P. Panch, O. Kopylenko, V. Koriak.

Image -- Hart members (1924). Sittinf (l-r): H. Kotsiuba, P. Tychyna, V. Blakytny, I. Kulyk, M. Khvylovy, V. Polishchuk. Standing (l-r): I. Dniprovsky, M. Yohansen, P. Panch, O. Kopylenko, V. Koriak.

Image - Go To Top Of Page