<<<    ^^^   >>>

Sutkivtsi, Khmelnytsky oblast: Dormition Church (15th century).

Image -- Sutkivtsi, Khmelnytsky oblast: Dormition Church (15th century).

Image - Go To Top Of Page