<<<    ^^^   >>>

Ukrainian socialist realist writers: (l-r) Yurii Zbanatsky, Mykhailo Stelmakh, Vitalii Korotych, Vasyl Kozachenko, Pavlo Zahrebelny, Oles Honchar, Mykola Zarudny, Platon Voronko.

Image -- Ukrainian socialist realist writers: (l-r) Yurii Zbanatsky, Mykhailo Stelmakh, Vitalii Korotych, Vasyl Kozachenko, Pavlo Zahrebelny, Oles Honchar, Mykola Zarudny, Platon Voronko.

Image - Go To Top Of Page