<<<    ^^^   >>>

Hryhorii Skovoroda's monument in Chornukhy, Poltava oblast.

Image -- Hryhorii Skovoroda's monument in Chornukhy, Poltava oblast.

Image - Go To Top Of Page