<<<    ^^^   >>>

Saint Sophia Cathedral fresco: Sending the Apostles to Preach the Gospel (fragment).

Image -- Saint Sophia Cathedral fresco: Sending the Apostles to Preach the Gospel (fragment).

Image - Go To Top Of Page