<<<    ^^^   >>>

Leontii Tarasevych: The Passion of Yevstratii (Patericon 1702).

Image -- Leontii Tarasevych: The Passion of Yevstratii (Patericon 1702).

Image - Go To Top Of Page