<<<    ^^^   >>>

Members of Vaplite (Kharkiv 1926); sitting: Tychyna, Khvylovy, Kulish, Slisarenko, Yohansen, Kotsiuba, Panch, Liubchenko; standing: Maisky, Epik, Kopylenko, Senchenko, Ivanov, Smolych, Dosvitnii, Dniprovsky.

Image -- Members of Vaplite (Kharkiv 1926); sitting: Tychyna, Khvylovy, Kulish, Slisarenko, Yohansen, Kotsiuba, Panch, Liubchenko; standing: Maisky, Epik, Kopylenko, Senchenko, Ivanov, Smolych, Dosvitnii, Dniprovsky.

Image - Go To Top Of Page