<<<    ^^^   >>>

Monastyryshche (Cherkasy oblast): Church of the Dormition.

Image -- Monastyryshche (Cherkasy oblast): Church of the Dormition.

Image - Go To Top Of Page